О divadle a literatúre
Добавить в избранное

О divadle a literatúre

Автор: Lev Vygotskij


Ruský psychológ Lev Vygotskij (1896-1934) je väčšmi známy ako tvorca vlastnej psychologickej školy, teórie vývinu ľudskej psychiky, autor vedeckých prác fundamentálneho významu – „Pedológia tínedžera“, „Myslenie a reč“. Jeho články a úvahy o divadle a literatúre sú oveľa menej známe, predstavujú však jedinečný príklad využitia psychologických prístupov v literárnej kritike. Tento zborník obsahuje Vygotského články, venované herectvu, analýze poviedky Ivana Bunina „Ľahký dych“ a psychologickej analýze Shakespearovho Hamleta.

Дата публикации: 2022

ISBN:

DOI:

Вас может заинтересовать

Nedůvěra Nedůvěra