www.timein.sk

Formulár na vrátenie tovaru / odstúpenie od kúpnej zmluvy


PREDÁVAJÚCI:

Time In s.r.o.

Sídlo: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO: 52 743 578

IČ DPH: SK SK2121147138

e-mail: mail@timein.sk

KUPUJÚCI:

Time In s.r.o.

Meno: ________________________________________

Priezvisko: ___________________________________

Adresa: ______________________________________

BAN: _________________________________________

Tel.: __________________________________________

e-mail: ______________________________________


Oznamujem týmto, že odstupujem od kúpnej zmluvy týkajúcej sa nižšie uvedeného tovaru:


Číslo objednávky:

Názov tovaru:

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

Kúpna cena:

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Dátum objednania tovaru:

Dôvod vrátenia:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................Dátum prevzatia tovaru: .................................................................

Pokiaľ tovar nebol doposiaľ vyzdvihnutý, uveďte prosím "neprevzatý"

Číslo účtu na vrátenie peňazí:

IBAN: .....................................................................................

SWIFT: ...................................................................................

 

 

V ____________________, dňa _______________                         podpis ____________________________