www.timein.sk

Reklamačný protokol

 

PREDÁVAJÚCI:

Time In s.r.o.

Sídlo: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO: 52 743 578

IČ DPH: SK SK2121147138

e-mail: mail@timein.sk

KUPUJÚCI:

Time In s.r.o.

Meno: ________________________________________

Priezvisko: ___________________________________

Adresa: ______________________________________

BAN: _________________________________________

Tel.: __________________________________________

e-mail: ______________________________________


Reklamovaný tovar

 

Faktúra č.: ______________________ Názov tovaru: __________________________________________________

Popis vady _____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Navrhnutý spôsob vybavenia reklamácie (zaškrtnúť vybraté):

výmena tovaru / oprava tovaru / vrátenie kúpnej ceny / zľava z kúpnej ceny

 

V ____________________, dňa _______________                         podpis ____________________________

 


Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci)


 

Deň prijatia reklamácie ____________________________          podpis ____________________________          

 

Spôsob vybavenia reklamácie:

výmena tovaru / oprava tovaru / vrátenie kúpnej ceny / zľava z kúpnej ceny

 

Reklamácia bola zamietnutá z dôvodu_______________________________________________________________

Odborné posúdenie vydané ________________________________________________ dňa __________________

Môžete sa obrátiť o vykonanie odborného posúdenia na: ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

V Bratislave, dňa _______________                                                      podpis ____________________________