Tešíme sa na spoluprácu s vami.

- „Time In“ je medzinárodné vydavateľstvo, ktoré vydáva elektronické knihy v slovenskom, českom, ruskom a anglickom jazyku. Vďaka spolupráci s nami tak budete môcť rozšíriť okruh svojho publika aj do ďalších krajín.

- Záleží nám na našej reputácii, preto sa všetky naše publikácie podrobia serióznej vedeckej expertíze, čo nám umožňuje udržať si vysokú úroveň vedeckého a praktického významu publikovanej literatúry. Redakčnú radu vydavateľstva tvoria garanti odbornej kvality, CSc., PhD., doktori vied zo Slovenska, Česka a Ruska vo vedeckých oblastiach, ktoré sú prezentované na našej webovej stránke.

- Autorom ponúkame priaznivé podmienky spolupráce, ktoré sú založené na zaplatení licenčných poplatkov (royalties) za elektronické kópie predaných kníh. A samozrejme, autorom za publikovanie neúčtujeme poplatky, alebo za iné „uložené služby“. Ponúkame spoluprácu, ktorá je založená na vzájomnom prospechu.

- Spropagujeme vašu vedeckú prácu nielen na internete, ale aj vo vedeckých databázach, ako sú Google Scholar, RSci atď.

- Samozrejme, je príjemné držať tlačené vydanie knihy vo vlastných rukách a vychutnať si šušťanie knižných listov. Možno e-knihy nebudú schopné úplne nahradiť klasickú tlač kníh. Avšak moderné technológie nám ponúkajú aj nové výhody:

  1. rýchlosť zverejnenia.. rýchlosť zverejnenia. Proces vydávania a distribúcie elektronickej knihy vyžaduje oveľa menej času ako tlačená kniha. V klasickom vydavateľskom reťazci sú vylúčené časovo pretiahnuté fázy tlače, prepravy a distribúcie. V dôsledku toho bude vaša vedecká práca k dispozícii vedeckej a intelektuálnej komunite oveľa rýchlejšie

  2. dostupnosť. . Pre elektronickú knihu neexistujú žiadne štátne hranice a územné obmedzenia. Vašu monografiu si môže prečítať kolega z ktorejkoľvek časti krajiny alebo sveta aj okamžite. Dodávka e-knihy nevyžaduje zložitú logistiku.

  3. jednoduché použitie.. Elektronickú knihu je možné čítať na akomkoľvek elektronickom zariadení, nezaberá miesto v batožine alebo v taške, a preto je pohodlné prečítať si ju aj pri cestovaní. Taktiež je e-kniha praktickejšia pri písaní nových článkov a monografií, pretože je ľahšie nájsť a extrahovať všetky potrebné citácie z elektronickej publikácie, ako z tlačenej verzie knihy.

- Vydávame takzvané „chránené elektronické knihy“ pomocou technológií DRM (digital rights management), ktoré zabezpečujú ochranu pred nelegálnym kopírovaním, prenosom a distribúciou našich elektronických kníh. Viac o tom si môžete prečítať v článku FAQ „Najčastejšie otázky“.

- Áno, k dispozícii je aj táto možnosť. Kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného formulára a my Vás budeme kontaktovať a prediskutujeme všetky podrobnosti.

- Samozrejme, tento typ spolupráce je tiež možný. Je to však spojené s niektorými právnymi a organizačnými otázkami. Upozorňujeme vás aj na to, že momentálne vydávame knihy iba v štyroch jazykoch: ruštine, slovenčine, češtine a angličtine. Prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár, my Vás budeme kontaktovať a prediskutujeme všetky podrobnosti.

- Ponúkame rôzne formy spolupráce s autormi:

1) Ak už máte monografiu pripravenú na publikovanie, požiadame vás o vyplnenie formulára (pozrite nižšie). Nežiadame vás však o pripojenie celého textu. V prvej fáze potrebujeme primárne údaje o vašej práci a anotáciu. Potom vás náš editor skontaktuje a požiada vás o zaslanie kapitoly „Úvod“, v ktorej sú zachytené hlavné východiská a štruktúra monografie. Text bude zaslaný na prvotné posúdenie vedeckým recenzentom, po ktorom vás už požiadame o zaslanie celého textu. Po schválení úplného znenia monografie recenzentmi uzavrieme s vami licenčnú zmluvu na vydanie diela.

2) Ak plánujete napísať autorskú monografiu alebo ste sa dohodli s kolegami na napísaní kolektívnej monografie alebo zbierky vedeckých prác, požiadame vás tiež o vyplnenie formulára (pozrite nižšie). Potom vás náš redaktor skontaktuje a požiada vás, aby ste odpovedali na niekoľko otázok týkajúcich sa budúcej monografie, ako aj jej štruktúry. Tento dokument zašleme na posúdenie vedeckým recenzentom a redakčnej rade. V prípade schválenia uzavrieme s vami licenčnú zmluvu na vydanie diela..

Dôležité informácie: všetka korešpondencia s autormi je prísne dôverná. Vydavateľstvo „Time In“ nezdieľa ani nesprístupňuje informácie o kontaktoch, rokovaniach a detailoch uzatvorených zmlúv s inými osobami a organizáciami bez písomného súhlasu autorov.

- Po schválení monografie na uverejnenie podpíšeme s autorom/autormi licenčnú zmluvu vypracovanú v súlade so všetkými právnymi normami a ustanoveniami právnych predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky.


Meno *

Priezvisko *

Akademický titul

Miesto práce

e-mail *

Informácie o vás
Opíšte, prosím, svoje vedecké skúsenosti, ako aj to, či je jazyk navrhovanej monografie vaším rodným jazykom.

Vaše predchádzajúce publikácie (za posledných 5 rokov)

Predpokladaný názov knihy

KategóriaAnotácia

Vedecký význam a aktuálnosť práce
Opíšte, prosím, vedecký význam a aktuálnosť vašej práce, a taktiež uveďte aj jej akademickú úroveň.

Kľúčové slová
Pridajte 5-7 kľúčových slov, ktoré by odrážali význam vášho vedeckého diela.

Termín dokončenia
Uveďte, prosím, termín, kedy bude váš rukopis pripravený na odovzdanie vydavateľovi.